Skanowanie 3D

Projektowanie 3D

Skanowanie 3D to szybki i dokładny sposób na tworzenie cyfrowych modeli, odtwarzanie dokumentacji technicznej i wykonywanie dokładnych pomiarów części.

Dowiedz się więcej
01

Skanowanie 3D

Skanowanie 3D pozwala w szybki i dokładny sposób stworzyć cyfrowy model istniejącego już elementu. W Cubic Inch do skanowania części używamy skanera firmy Shining 3D wykorzystującego światło strukturalne. Skaner projektuje na część obraz w złożony z naprzemiennych jasnych i ciemnych pasków. Kamery zczytują ugięcia pasków na krzywiźnie detalu, a oprogramowanie zmienia obraz w cyfrową chmurę punktów. Proces umożliwia wygenerowanie modelu 3D skanowanego obiektu w formacie STL, czyli w postaci siatki trójkątów. Taki plik, w każdej chwili, jest gotowy do druku. Detal można również modyfikować, ale dopiero po zmianie pliku w formacie STL w model parametryczny CAD np. w formacie STP.

Skanowanie 3D
02

Inżynieria odwrotna

W przeciwieństwie do klasycznego projektowania, inżynieria odwrotna nie służy tworzeniu modelu nowego elementu od podstaw, lecz tworzeniu dokumentacji technicznej istniejącej już części. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie elementu i stworzenie modelu w formacie STL. Następnie dedykowane oprogramowanie pozwala nam na zmianę skanu w formie siatki trójkątów w parametryczny model CAD, na przykład w formacie STP. Nie jest to proces automatyczny, gdyż proces skanowania nie jest doskonały – pozostawia dużo różnego rodzaju defektów, takich jak pustki, które trzeba ręcznie uzupełniać. Jednakże oprogramowanie pozwala znacznie ułatwić i przyspieszyć cały proces. Mając model CAD możemy wprowadzać modyfikacje i optymalizować jego konstrukcję. Jeżeli detal nie był kompletny, gdyż był np. uszkodzony, możemy na tym etapie go odbudować. Inżynieria odwrotna jest techniką doskonałą do odtwarzania dokumentacji technicznej różnych elementów, które np. uległy zniszczeniu lub nie są dostępne na rynku, gdyż zostały wycofane przez producenta. Jest przydatna w sytuacjach, gdy dokumentacja z pewnego powodu zaginęła lub została zniszczona, bądź zostały uszkodzone części, które zostały wycofane przez producenta i nie są już dostępne na rynku, i trzeba zlecić ich wytworzenie na własną rękę. 

Inżynieria odwrotna
03

Pomiary

Zastanawiasz się, czy części znajdujące się w Twoim posiadaniu faktycznie mieszczą się w przewidywanych dla nich tolerancjach? Zeskanuj wątpliwe elementy i sprawdź ich wymiary, żeby mieć 100-procentową pewność. Skanowanie 3D pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów geometrycznych, w szczególności fragmentów o skomplikowanych kształtach, których pomiar tradycyjnymi metodami jest utrudniony. Nasz skaner tworzy graficzny model detalu i nanosi na niego mapę odchyłek, na której zobaczysz w jakich miejscach wymiary odchodzą od wartości przyjętych w projekcie. Na jej podstawie możesz stwierdzić, czy część klasyfikuje się do reklamacji, czy dodatkowej obróbki wykańczającej. Dzięki pomiarom wykonanym przez skaner możesz również przeprowadzić analizę deformacji elementu i na jej podstawie określić jego stan oraz stwierdzić czy nadaje się on do dalszej eksploatacji.

Pomiary
04

Jak pracujemy?

  • Spójne
    założenia i koncepcja
  • Wizualizacja
    online
  • Projektowanie
    iteracyjne

Magdalena Pietrasińska

Zapytania | Oferty