Skanowanie 3D i inżynieria odwrotna

Skanowanie 3D pozwala przyspieszyć proces projektowania i doskonalenia produktów i ułatwia pomiary. W wyniku skanowania otrzymujemy chmurę punktów, którą w łatwy sposób możemy przekształcić w siatkę trójkątów (format .STL). Na tej podstawie, dzięki procesowi inżynierii odwrotnej możemy uzyskać edytowalny model CAD. Czytaj więcej na temat technologii skanowania 3D.

Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna to proces tworzenia parametrycznego modelu CAD na podstawie skanu 3D. Umożliwia odtworzenie modelu, do którego nie ma rysunków technicznych. Na podstawie modelu CAD możemy przeprowadzić analizę wytrzymałościową i dowolnie edytować detal.

  • Odtworzenie dokumentacji technicznej elementu
  • Edycja części za pomocą programów CAD
  • Projektowanie części współpracujących ze skanowanym elementem
narzędzie stosowane do inżynierii odwrotnej przy skanowaniu 3D

Kontrola jakości

Skanowanie 3D pozwala na szybkie zmierzenie i porównanie wytworzonego detalu z modelem CAD. Nałożenie chmury punktów na model bryłowy pozawala na graficzne przedstawienie mapy odchyłek oraz identyfikację błędów procesu technologicznego jak zużycie formy wtryskowej czy wpływ skurczu materiału na geometrię detalu.

 • Szybka metoda pomiarów skomplikowanych części
 • Łatwe porównanie projektu z wytworzonym detalem
przyrząd stosowany do pomiarów podczas końcowych prac skanowania 3D

Scan-to-print

Skanowanie 3D pozwala na szybkie skopiowanie detalu o skomplikowanej geometrii. Zaawansowane oprogramowanie pozwala na wprowadzenie zmian kształtu zeskanowanego detalu i wygenerowanie pliku .STL, który od razu możemy wydrukować. 

   • Modyfikacja projektu
Końcowy efekt prac oferowanej usługi