Czym jest inżynieria odwrotna?

Inżynieria odwrotna to proces tworzenia parametrycznego modelu CAD na podstawie skanu 3D. Umożliwia odtworzenie modelu, do którego nie ma rysunków technicznych. Na podstawie modelu CAD możemy przeprowadzić analizę wytrzymałościową i dowolnie edytować detal.

  • Odtworzenie dokumentacji technicznej elementu
  • Edycja części za pomocą programów CAD
  • Projektowanie części współpracujących ze skanowanym elementem

Dzięki skanerowi 3D i zaawansowanemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie odtworzyć model 3D cześci oraz jej dokumentację techniczną.

   • Tworzenie modeli bryłowych, edytowalnych w programach CAD
   • Tworzenie dokumentacji technicznej cześci
Odtworzony obraz z dokumentacji technicznej za pomocą inżynierii odwrotnej

Rekonstrukcja uszkodzonych części

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie przeprowadzić rekonstrukcję uszkodzonych części. Na obrazku obok widać uszkodzony element, który dostaliśmy oraz wydruki na podstawie zrekonstruowanego modelu.

  • Rekonstrukcja trudno dostępnych elementów
Białe elementy odtworzone za pomocą rekonstrukcji inżynierii odwrotnej

Kontrola jakości

Skanowanie 3D pozwala na szybkie zmierzenie i porównanie wytworzonego detalu z modelem CAD. Nałożenie chmury punktów na model bryłowy pozawala na graficzne przedstawienie mapy odchyłek oraz identyfikację błędów procesu technologicznego jak zużycie formy wtryskowej czy wpływ skurczu materiału na geometrię detalu.

  • Szybka metoda pomiarów skomplikowanych części
  • Łatwe porównanie projektu z wytworzonym detalem
przyrząd stosowany do pomiarów podczas końcowych prac skanowania 3D

Scan-to-print

Skanowanie 3D pozwala na szybkie skopiowanie detalu o skomplikowanej geometrii. Zaawansowane oprogramowanie pozwala na wprowadzenie zmian kształtu zeskanowanego detalu i wygenerowanie pliku .STL, który od razu możemy wydrukować. 

   • Modyfikacja projektu
Końcowy efekt prac oferowanej usługi

Inżynieria odwrotna niejednokrotnie wymaga zastosowania niekonwencjonalnych metod. Zeskanowanie obiektu nie zawsze jak tak proste i oczywiste jak mogłoby się wydawać. Czasem odtwarzanie geometrii elementów o skomplikowanej strukturze wewnętrznej bywa problematyczne przy pomocy skanowania 3D. Nasz zespół cechuje się pasją do technologii 3D oraz kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów. Inżynieria odwrotna to proces, który ciągle udoskonalamy. Cały czas poszukujemy nowych metod pozwalających na osiąganie coraz lepszych efektów. Skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy optymalne rozwiązanie twojego problemu.