Zapytania ofertowe

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

nr: 2/2018

Zamawiający:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117
01-581 Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia w ramach projektu „Produkty druku 3D przygotowane do zaawansowanych zastosowań w przemyśle maszynowym”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14- 7551/17-00, firma Cubic Inch Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów zakupu licencji oprogramowania pt.:„Zakup maszyn do obróbki powierzchni”.

Szczegółowy zakres funkcjonalny licencji oraz wymagania związane z dostarczeniem oprogramowania został zamieszczony w dokumentach związanych z szacowaniem (kliknij aby pobrać) :

Firmy chcące wziąć udział w szacowaniu prosimy zapoznać się z treścią dokumentów. Szacowanie należy składać w formie:

a) pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Cubic Inch sp. z o.o. ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno.

b) mailowo na adres f.matejak@cubicinch.pl.

Szacowanie należy złożyć do końca dnia 6.04.2018 r.

Dane kontaktowe do oferty:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117, 01-581, Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

Osoba kontaktowa:
Filip Matejak
nr tel. +48 601 098 249
mail: f.matejak@cubicinch.pl
adres biura: ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

nr: 3/2018

Zamawiający:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117
01-581 Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia w ramach projektu „Produkty druku 3D przygotowane do zaawansowanych zastosowań w przemyśle maszynowym”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14- 7551/17-00, firma Cubic Inch Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów zakupu licencji oprogramowania pt.:„Zakup licencji oprogramowania CAD”.

Szczegółowy zakres funkcjonalny licencji oraz wymagania związane z dostarczeniem oprogramowania został zamieszczony w dokumentach związanych z szacowaniem (kliknij aby pobrać):

Firmy chcące wziąć udział w szacowaniu prosimy zapoznać się z treścią dokumentów. Szacowanie należy składać w formie:

a) pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub
listem poleconym na adres siedziby: Cubic Inch sp. z o.o. ul. Julianowska 37, 05-500
Piaseczno.
b) mailowo na adres f.matejak@cubicinch.pl.

Szacowanie należy złożyć do końca dnia 6.04.2018 r.

Dane kontaktowe do oferty:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117, 01-581, Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

Osoba kontaktowa:
Filip Matejak
nr tel. +48 601 098 249
mail: f.matejak@cubicinch.pl
adres biura: ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

nr: 4/2018

Zamawiający:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117
01-581 Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia w ramach projektu „Produkty druku 3D przygotowane do zaawansowanych zastosowań w przemyśle maszynowym”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o dofinansowanie nr
RPMA.01.02.00-14- 7551/17-00, firma Cubic Inch Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie
informacji dotyczących szacunkowych kosztów zakupu licencji oprogramowania pt.:„Zakup zestawów komputerowych”.

Szczegółowy zakres funkcjonalny licencji oraz wymagania związane z dostarczeniem oprogramowania został zamieszczony w dokumentach związanych z szacowaniem (kliknij aby pobrać):

Firmy chcące wziąć udział w szacowaniu prosimy zapoznać się z treścią dokumentów. Szacowanie należy składać w formie:

a) pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub
listem poleconym na adres siedziby: Cubic Inch sp. z o.o. ul. Julianowska 37, 05-500
Piaseczno.
b) mailowo na adres f.matejak@cubicinch.pl.

Szacowanie należy złożyć do końca dnia 6.04.2018 r.

Dane kontaktowe do oferty:
Cubic Inch Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16/117, 01-581, Warszawa
NIP: 525-25- 88-001

Osoba kontaktowa:
Filip Matejak
nr tel. +48 601 098 249
mail: f.matejak@cubicinch.pl
adres biura: ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno