Zastosowania druku 3D #1 | Części formatowe do linii produkcyjnych

Części formatowe to jedno z najczęstszych zastosowań druku 3D w Cubic Inch. Praktycznie zawsze produkuje się je w jednostkowych nakładach, a ich często kształt jest skomplikowany. To sprawia, że wytwarzanie przyrostowe tych części jest idealnym rozwiązaniem,