Układ skanera 3D składa się z projektora oraz dwóch kamer. Na skanowany obiekt projektowane są linie światła niebieskiego o znanej gęstości. Kamery rejestrują zniekształcenie linii rzutowanych na mierzoną powierzchnię, które oddają kształt modelu. Rejestrowany obraz poddawany jest analizie komputerowej, czego wynikiem jest chmura puntów w przestrzeni trójwymiarowej. Na podstawie tych danych możemy wygenerować plik .STL i wydrukować model lub poddać je procesowi inżynierii odwrotnej. Więcej informacji na temat rozwiązań opartych na technologii skanowania 3D.

  • Maksymalny rozmiar pojedynczego skanu:

    300 x 400 mm

  • Dokładność:

    Od 0,05 mm

  • Odległość punktów:

    0,078 – 0,312 mm

Hey Maciej, we continue working on updating language settings for your widget. Because it consists of front end and back end parts you would need to update iframe code too. Please use the following one: """