Układ skanera 3D składa się z projektora oraz dwóch kamer. Na skanowany obiekt projektowane są linie światła niebieskiego o znanej gęstości. Kamery rejestrują zniekształcenie linii rzutowanych na mierzoną powierzchnię, które oddają kształt modelu. Rejestrowany obraz poddawany jest analizie komputerowej, czego wynikiem jest chmura puntów w przestrzeni trójwymiarowej. Na podstawie tych danych możemy wygenerować plik .STL i wydrukować model lub poddać je procesowi inżynierii odwrotnej. Więcej informacji na temat rozwiązań opartych na technologii skanowania 3D.

  • Maksymalny rozmiar pojedynczego skanu:

    300 x 400 mm

  • Dokładność:

    Od 0,05 mm

  • Odległość punktów:

    0,078 – 0,312 mm